☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Wtorek 18.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Świadczenia przedemerytalne

 

Świadczenia Przedemerytalne

 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 170 z późn. zm.) o świadczeniach przedemerytalnych określa:

  1. warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych

  2. zasady wypłaty i finansowania świadczeń przedemerytalnych

Ustawa weszła w życie z dniem 01 czerwca 2004r. z wyjątkiem art. 2 - 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25 ust. 1 do 4, 6 oraz art. 26 do 28, które weszły w życie z dniem 01 sierpnia 2004r.

 

Z dniem 1 sierpnia 2004r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął zadania związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń przedemerytalnych.

WARUNKI NABYWANIA ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH NA NOWYCH ZASADACH

 

Minimalny wiek

Minimalny okres

uprawniający do emerytury

Sposób zwolnienia

przez ostatniego

pracodawcę

Minimalny okres zatrudnienia

u ostatniego pracodawcy

56 lat – kobieta

61 lata - mężczyzna

Do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego

-20 lat kobieta

- 25 lat mężczyzna

Z powodu likwidacji lub niewypłacalności

pracodawcy

6 miesięcy

55 lat kobieta

60 lat mężczyzna

Do dnia rozwiązania stosunku pracy lub

stosunku służbowego:

  • 30 lat pracy kobieta

  • 35 lat pracy mężczyzna

Z przyczyn dotyczących zakładu pracy

 

6 miesięcy

56 lat kobieta

61 lat mężczyzna

Do dnia ogłoszenia upadłości:

  • 20 lat kobieta

  • 25 lat mężczyzna

Prowadzenie nieprzerwania przez co najmniej 2 4 miesiące pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem ogłoszenia upadłości

 

55 lat kobieta

60 lat mężczyzna

20 lat kobieta

25 lat mężczyzna

Ustanie prawa do renty pobieranej nieprzerwania przez minimum 5 lat

 

Bez względu na wiek

Do dnia rozwiązania

stosunku pracy:

35 lat kobieta

40 lat mężczyzna

Z przyczyn dotyczących zakładu pracy

6 miesięcy

Bez względu na wiek

 

Do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego

  • 34 lata kobieta

  • 39 lat mężczyzna

Z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy

 

6 miesięcy

Osoby spełniające powyższe warunki muszą zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne i spełnić warunek nabycia prawa do zasiłku ( art.71 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm. ).

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie po upływie 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

1/ nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;

2/w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;

3/ złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

 

 

Wytworzył:
Krystyna Zuba
Udostępnił:
Piotr Wójcicki
(2006-06-27 14:01:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Wójcicki
(2017-07-14 08:32:03)

 
liczba odwiedzin: 1191511

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X