☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Wtorek 18.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestry

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych


 

Rejestry, ewidencje


 

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

- rejestr pracodawców
- rejestr ofert pracy
- rejestr osób aktywnie poszukujących pracy
- rejestr - informacja pracodawców o zmianie powierzenia pracy cudzoziemcowi
- rejestr porad indywidualnych
- rejestr porad grupowych
- rejestr szkoleń
- rejestr przyznanych bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
- rejestr wyposażeń lub doposażeń stanowiska pracy
- rejestr staży
- rejestr przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
- rejestr prac interwencyjnych
- rejestr robót publicznych
- rejestr prac społecznie użytecznych
- rejestr realizowanych projektów zewnętrznych
-ewidencja zwolnień grupowych

Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji

- rejestr bezrobotnych
- rejestr bezrobotnych bez stałego miejsca zamieszkania /zameldowania/
- rejestr wydanych zaświadczeń
- ewidencja bezrobotnych /forma elektroniczna/
 

Dział Organizacyjno – Administracyjny

- rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
- rejestr skarg i wniosków
- rejestry kancelaryjne
- rejestry ewidencyjne akt osobowych pracowników
- rejestr emerytów i rencistów
- rejestr urlopów macierzyńskich i wychowawczych
- rejestr urlopów okolicznościowych
- rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych pracownikom
- rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych dla członków rodzin
- rejestr kar porządkowych i dyscyplinarnych
- rejestr wypadków
- rejestr zamówień publicznych /odwołań i protestów/
- rejestr zawartych umów o zamówienia publiczne
- ewidencja wydanych zarządzeń dyrektora
- ewidencja pieczęci urzędowych
- ewidencja delegacji służbowych
- ewidencja ruchomości, materiałów, narzędzi i pomocy
- ewidencja własnych środków transportu
- ewidencja zezwoleń na wykonywanie pracy dodatkowej
- ewidencja szkoleń bhp
- ewidencja okresowych badań lekarskich

Dział Finansowo Księgowy

- ewidencja funduszy specjalnych i celowych
- ewidencja dotycząca informacji podatkowych
- ewidencja i spisy tytułów wykonawczych
-ewidencja środków trwałych

Archiwum Zakładowe Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie

- ewidencja spisów zdawczo-odbiorczych
- ewidencja wypożyczonych akt
- ewidencja zagubienia bądź utraty akt

Zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Instrukcją organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego dokumentacja po upływie okresu przechowywania akt spraw ostatecznie zakończonych w komórkach organizacyjnych na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych pełnymi rocznikami przekazywana jest do archiwum zakładowego.

Wypożyczaniem i udostępnianiem dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym zajmuje się archiwista, za uprzednią zgodą Dyrektora Urzędu.

 


 

Wytworzył:
Aniela Artymowicz
Udostępnił:
Piotr Wójcicki
(2006-11-09 09:56:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Wójcicki
(2010-09-29 10:16:42)

 
liczba odwiedzin: 1191499

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X