☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Poniedziałek 17.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • E-mail: pup@puplubaczow.pl
 • Telefon: 16 632 13 86

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie
 • Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 141
  37-600 Lubaczów
 • E-mail: pup@puplubaczow,pl
 • Telefon: 16 632 13 86

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie posiada dwa wejścia od strony ulicy Tadeusza Kościuszki. Jedno wejście jest wejściem wyodrębnionym dla Centrum Aktywizacji Zawodowej. Przed wejściami do budynku nie ma schodów.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie składa się z parteru i dwóch pięter. Budynek wyposażony jest w windę łączącą wszystkie kondygnacje budynku. Drzwi do wind otwierają i zamykają się automatycznie.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji budynku. Na terenie budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na wewnętrznym parkingu budynku wydzielono i oznakowano kolorem niebieskim jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Zlokalizowane jest po prawej stronie od wejścia głównego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku Powiatowego Urzędu pracy w Lubaczowie Urzędu można wejść z psem asystującym. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Urząd zapewnia niepełnosprawnym klientom możliwość skorzystania z usług tłumaczy języka migowego (w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki nie ma tłumaczy tego języka). Zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z tutejszym Urzędem /w sprawach, dla których właściwy jest Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie/ proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do: Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie ul. Tadeusza Kościuszki 141, 37-600 Lubaczów e-mail: pup@puplubaczow.pl faks : +48 16 632 08 51 wew. 250; tel. +48 16 632 08 51, +48 16 632 08 52; +48 16 632 13 86

Wytworzył:
Udostępnił:
Honorata Rusinek
(2020-10-30 15:10:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Wójcicki
(2021-03-09 13:25:22)

 
liczba odwiedzin: 1191435

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X