☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Poniedziałek 17.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Adres i kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie
37-600 Lubaczów
ul. Kościuszki 141

woj. podkarpackie

telefony:
(016) 632-08-51 

(016) 632-08-52

(016) 632-13-86 

faks: wewn. 250

 

e-mail: pup@puplubaczow.pl

 

Zarządzenie nr 23/2020

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie

z dnia 18 grudnia 2020 roku

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w 2021 roku

 

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) w związku z § 9 ust. 1 pkt 15 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 82/444/2018 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 14 czerwca 2018 r. z późn. zm.
zarządza się, co następuje:
§ 1
Wyznacza się dodatkowe dni wolne od pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie w 2021 roku:
2 kwietnia i 24 grudnia 2021 roku w zamian za święta przypadające odpowiednio w dniach 1 maja i 25 grudnia 2021 roku.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie.

 

 

                                                                                                                          Korespondencja z Urzędem

Uprzejmie informujemy, że PUP Lubaczów udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca: 
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

 

 

Wytworzył:
Aniela Artymowicz
Udostępnił:
Aniela Artymowicz
(2006-05-17 11:30:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Wójcicki
(2021-01-12 14:40:33)
 
liczba odwiedzin: 1191432

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X