☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Czwartek 06.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prace interwencyjne

 

 

Prace interwencyjne to zatrudnienie przez pracodawcę bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a Starostą. W okresie trwania prac interwencyjnych pracodawcy przysługuje refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionego bezrobotnego.

 

 1. Prace interwencyjne trwające do 6 lub do 12 miesięcy mogą być organizowane dla bezrobotnych:
  • do 25 roku życia
  • długotrwale
  • bez kwalifikacji zawodowych
  • niepełnosprawni
  • samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do lat 7
  • powyżej 50 roku życia
 2. Prace interwencyjne trwające do 12 lub do 18 miesięcy mogą być organizowane dla bezrobotnych:
  • do 25 roku życia
  • długotrwale
  • niepełnosprawnych
 3. Prace interwencyjne trwające do 24 miesięcy lub 48 miesięcy mogą być organizowane dla bezrobotnych:
  • powyżej 50 roku życia.

 

Pracodawca zainteresowany organizacją prac interwencyjnych dla bezrobotnych powinien złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie wniosek wraz z załącznikami wskazanymi w formularzu wniosku. Formularz wniosku znajduje się w zakładce – Dokumenty do pobrania.

 

Pracodawca, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, otrzyma informację o jego rozpatrzeniu.

 

Na zasadach określonych dla bezrobotnych, do wykonywania prac interwencyjnych mogą być również kierowane osoby niepełnosprawne niepozostające w zatrudnieniu zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujące pracy. Koszty prac interwencyjnych finansowane są w tym przypadku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 103, tel. 16 632-08-51 w. 269

 

 

 

 

Wytworzył:
Izabela Pyszczak
Udostępnił:
Wójcicki Piotr
(2006-06-27 12:10:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wójcicki Piotr
(2006-06-27 12:10:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 284465