☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Czwartek 06.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Staż

 

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych na danym stanowisku pracy, które umożliwią mu samodzielne wykonywanie pracy po zakończeniu stażu. Podczas odbywania stażu pomiędzy bezrobotnym a pracodawcą nie zostaje nawiązany stosunek pracy. Okres odbywania stażu może wynosić od 3 do 12 miesięcy.

 

Do odbycia stażu mogą zostać skierowani bezrobotni:

  • do 25 roku życia,
  • do 27 roku życia w okresie do upływu 12 miesięcy od daty ukończenia szkoły wyższej.

 

W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, które wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy, opłacane są również składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Pracodawca zainteresowany organizacją stażu dla bezrobotnych powinien złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie wniosek wraz z programem stażu i załącznikami wskazanymi w formularzu wniosku. Formularz wniosku znajduje się w zakładce – Dokumenty do pobrania.

 

Pracodawca, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, otrzyma informację o jego rozpatrzeniu.

 

Na zasadach określonych dla bezrobotnych, do odbycia stażu mogą być również kierowane osoby niepełnosprawne niepozostające w zatrudnieniu zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujące pracy.  Koszty stażu finansowane są w tym przypadku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 109, tel. 16 632-08-51 w. 268

 

 

Wytworzył:
Izabela Pyszczak
Udostępnił:
Wójcicki Piotr
(2006-06-27 12:03:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wójcicki Piotr
(2006-06-27 12:05:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 284465