☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Wtorek 18.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Definicja i zasady poradnictwa

Poradnictwo  zawodowe 

  

POLEGA  NA  UDZIELANIU  BEZROBOTNYM  I  INNYM  OSOBOM  POSZUKUJĄCYM  PRACY  POMOCY  W  WYBORZE  ODPOWIEDNIEGO  ZAWODU  I  MIEJSCA  ZATRUDNIENIA  ORAZ  PRACODAWCOM  W  DOBORZE  KANDYDATÓW  DO  PRACY  NA  STANOWISKA  WYMAGAJĄCE  SZCZEGÓLNYCH  PREDYSPOZYCJI  PSYCHOFIZYCZNYCH

 

Poradnictwo zawodowe kieruje  się następującymi zasadami :

 

1)   dostępności  usług dla wszystkich osób bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz dla pracodawców ,

2)   dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego ,

3)   równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego bez względu na narodowość , płeć , wyznanie , przynależność do organizacji politycznych i społecznych  oraz inne okoliczności ,

4)   swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia ,

5)   bezpłatności  korzystania z usług poradnictwa zawodowego ,

6)   poufności i ochrony danych osobistych bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy , korzystających z usług poradnictwa zawodowego.

 

Poradnictwo  zawodowe  świadczone  jest w formie porad indywidualnych i grupowych w Sali Informacji i Poradnictwa Grupowego.

 

Skontaktuj się z doradcą zawodowym w Urzędzie Pracy,

Gdy oczekujesz pomocy w:

·       podjęciu decyzji o wyborze zawodu,

·       podjęciu decyzji o zmianie zawodu,

·       określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych,

·       przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Gdy poszukujesz informacji na temat:

·       zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie,

·       instytucji kształcących w danym zawodzie,

·       możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

·       szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach na lokalnym rynku pracy.

Gdy chcesz dowiedzieć się:

·       jak skutecznie szukać pracy,

·       jak    sporządzać    dokumenty niezbędne  przy  poszukiwaniu  pracy  ( życiorys zawodowy, list motywacyjny, własna oferta ),

·       jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy.

U doradcy zawodowego dostępne są zbiory informacji zawodowych:

     1. Teczki informacji o zawodach, zawierające opisy czynności, zadań,

         wymagań, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.

2.     Klasyfikacja zawodów i specjalności ( MIPS ).

3.     Przewodnik po zawodach.

4.     Informator o szkołach różnego typu o zasięgu krajowym i lokalnym.

5.     Informacje o lokalnym rynku pracy.

6.     Informatory, poradniki, katalogi.

7.     Wzory podań, życiorysów zawodowych, listów motywacyjnych .

8.     Ulotki o zawodach.

9.     Filmy o zawodach oraz filmy instruktażowe, np. jak rozmawiać z pracodawcą.

  10.  Program komputerowy „ Doradca 2000 ”, który umożliwia dostęp do

          informacji zawodowych oraz pomaga przy określeniu preferencji

          zawodowych.

  11.  Komputerowa encyklopedia zawodów.

  12.  Mulimedialany Informator Edukacyjny. 

  13.  Komputerowe programy instruktażowe, np. Wizje kariery.

 

 

Klub Pracy

 

Oferuje bezrobotnym i poszukującym pracy cykliczne spotkania grupowe przeznaczone dla osób napotykających trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Mają one na celu naukę praktycznych umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu zatrudnienia.

      Klub Pracy działa na zasadzie dobrowolności uczestnictwa w oparciu o regulamin i program. W Klubie Pracy można :

·       nauczyć się techniki aktywnego poszukiwania pracy,

·       poznać swoje mocne i słabe strony,

·       nabyć umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcami,

·       nauczyć się pisania życiorysu zawodowego, podania o pracę, listu motywacyjnego, własnej oferty,

·       poznać zasady analizowania ofert pracy,

·       zdobyć wiarę we własne siły i możliwości,

·       uzyskać niezbędne materiały informacyjne i szkoleniowe.

Uczestnictwo w zajęciach Klubu Pracy zwiększa szansę na znalezieniem pracy, nie tylko dlatego, że podnoszą wiarę w siebie, w swoje możliwości, ale także uczą nowych umiejętności i uświadamiają, że warto być osobą aktywną.

Wytworzył:
Arkadiusz Chojnowski
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

 
liczba odwiedzin: 1191481

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X